Οι προτάσεις του υπολογιστή μας για τις επόμενες κληρώσεις

3 Τριάδα

47 50 80

4Τετράδα

3 7 53 13

5Πεντάδα

46 76 77 12 56

6Εξάδα

66 67 2 14 20 28

7Επτάδα

45 55 58 62 70 78 6