Οι προτάσεις του υπολογιστή μας για τις επόμενες κληρώσεις

3 Τριάδα

70 75 7

4Τετράδα

15 16 20 37

5Πεντάδα

49 52 58 65 67

6Εξάδα

76 78 23 26 27 35

7Επτάδα

41 45 48 60 71 6 13