Οι προτάσεις του υπολογιστή μας για τις επόμενες κληρώσεις

3 Τριάδα

48 9 23

4Τετράδα

29 68 71 74

5Πεντάδα

2 16 19 31 64

6Εξάδα

72 10 13 17 38 40

7Επτάδα

46 61 79 8 18 20 37