725467 - 10:45:00

Επαναλήψεις


60
3
14
2
55
2
15
1
16
1

Καθυστερήσεις


79
16
73
13
80
13
24
10
66
10

Περισσότερες εμφανίσεις


33
10
72
10
34
9
38
9
70
9

Λιγότερες εμφανίσεις


5
2
73
2
4
3
19
3
24
3

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
11
4
8
5
7
8
7
9
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


0
12
50
12
10
10
20
9
30
5

Περισσότερες εμφανίσεις BONUS


15
2
34
2
45
2
7
1
12
1

Καθυστερήσεις BONUS


39
19
73
18
42
17
34
16
14
15

Επαναλήψεις δυάδων


14-55
2
14-60
2
55-60
2
14-15
1

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


8
4
9
4
72
4
4
3
7
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


7-9
3
7-65
3
8-9
3
8-27
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


7-9-65
3
8-9-27
3
37-50-52
3