Επαναλήψεις


43
4
39
3
26
2
44
2
50
2

Καθυστερήσεις


4
19
24
12
49
10
58
10
30
9

Περισσότερες εμφανίσεις


15
32
74
29
75
29
6
27
42
27

Λιγότερες εμφανίσεις


35
11
21
15
9
16
29
16
46
16

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


6
9
2
8
5
8
3
7
9
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


40
13
30
11
10
7
50
7
70
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
51%
Z
48%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


39-43
3
26-39
2
26-43
2
26-44
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


39
5
40
5
43
5
3
4
8
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


40-43
4
40-55
4
40-75
4
43-75
4

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


40-43-75
4
1-40-43
3
1-40-75
3