Επαναλήψεις


70
3
79
3
8
2
18
2
28
2

Καθυστερήσεις


17
15
64
12
71
10
23
9
67
9

Περισσότερες εμφανίσεις


3
59
27
57
46
56
10
54
12
54

Λιγότερες εμφανίσεις


64
31
20
33
62
34
58
35
36
36

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


8
8
6
7
1
6
2
6
3
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


30
10
70
9
0
8
40
8
20
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
46%
Z
53%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
50%
ΜΕ
50%

Επαναλήψεις δυάδων


70-79
3
8-18
2
8-28
2
8-32
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


27
5
52
5
79
5
2
4
13
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


27-79
4
52-79
4
2-13
3
2-25
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-25-27
3
2-25-76
3
2-27-76
3