Επαναλήψεις


2
3
12
3
44
3
14
2
77
2

Καθυστερήσεις


9
18
42
12
66
10
6
9
10
9

Περισσότερες εμφανίσεις


34
63
24
58
60
57
45
54
56
54

Λιγότερες εμφανίσεις


11
33
38
34
28
35
50
36
58
36

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


2
10
4
9
8
8
5
6
7
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
11
70
10
20
9
40
8
50
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
46%
Z
53%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


2-12
3
2-44
3
12-44
3
2-14
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


12
5
33
4
2
3
14
3
18
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-12
3
2-44
3
12-22
3
12-33
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-12-44
3
2-12-14
2
2-12-24
2