Επαναλήψεις


48
3
72
3
11
2
16
2
19
2

Καθυστερήσεις


4
17
65
14
69
14
25
11
14
8

Περισσότερες εμφανίσεις


55
56
24
55
52
54
58
54
45
53

Λιγότερες εμφανίσεις


4
28
2
32
18
34
23
34
74
34

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


8
10
0
9
1
9
6
7
9
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
10
70
10
20
9
40
9
50
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
46%
Z
53%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
50%
ΜΕ
50%

Επαναλήψεις δυάδων


48-72
3
11-16
2
11-19
2
11-30
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


18
5
11
4
28
4
48
4
70
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


18-70
4
48-72
4
11-30
3
11-40
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


11-30-48
3
11-30-72
3
11-48-72
3