Επαναλήψεις


12
3
7
2
42
2
67
2
75
2

Καθυστερήσεις


5
14
10
13
55
11
22
9
78
8

Περισσότερες εμφανίσεις


59
60
43
57
61
56
22
55
30
55

Λιγότερες εμφανίσεις


16
36
45
36
49
36
80
36
14
37

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


3
8
7
8
2
7
4
7
5
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
11
30
9
40
8
20
7
50
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
51%
Z
48%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
53%
ΜΕ
46%

Επαναλήψεις δυάδων


7-12
2
7-42
2
7-67
2
7-75
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


12
4
25
4
48
4
20
3
21
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


12-42
3
20-25
3
20-59
3
25-59
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


20-25-59
3
2-15-48
2
2-15-67
2